Kişisel Web Sitesi

GÜNCEL

Mutluluğu Tasarlamak


XXI Dergisi Tem-Ağu 2016

Kökeni sırasıyla eski Yunanca “pater” (baba), eski Latince “patronus” ve eski Fransızca “patron” kelimelerinden gelen “pattern” kelimesi 14. yüzyılın başlarında daha çok “şablon”, “kalıp” ve “taklit edilen şey” anlamlarında kullanılırken 15. yüzyılda “davranış modeli”, “biçim düzeni”, “örnek” gibi karşılıkları da kapsamına almaya başlıyor.

Yazının devamını okumak için »

Boşluğu yeniden tanımlamak

Viyana Güzel Sanatlar Akademisi Diploma projesi, Prof. R.Lainer ile, 2004

FIU Bienal Miami Beach 2005, “Possible Futures” yarışmasında yarı finalde yer aldı.

English summary below…
Galata ve Pera 20. yüzyılın 2. yarısında büyük bir sosyal dönüşüm geçirdi. Gayrimüslim nüfusun %80’i çeşitli ekonomik ve politik nedenlerden dolayı bölgeyi terketti. Özellikle Galata’da boşalan 19. yüzyıl batılı tarzda inşa edilmiş binalara Anadolu’dan gelen göçmenler yerleşti. Zamanla endüstriyel faaliyetler artarken burası bir konut bölgesi olma özelligini yitirdi. Birçok bina bakımsızlık ve uyumsuz yeni fonksiyonlar sebebiyle harap oldu, bazıları ise çoktan yıkıldı. Bölgede halen ticari ve endüstriyel faaliyetler hakim ancak son zamanlarda tarihi ve kültürel potansiyelin daha iyi kullanılması yönünde yeni bir eğilim var. 

Yazının devamını okumak için »

Bir ifade yöntemi olarak gölge

Viyana Güzel Sanatlar Akademisi, Mekan ilişkileri – Kilise yapıları dersi dönem ödevi, Prof E. Samsonow ile, 2003

Gölge, sanatçılar için canlandırmalara ve kompozisyonlara gerçekçilik katmasının yanısıra, felsefi ve duygusal anlamları açısından da önemli bir araç olagelmiştir. Bu yazıda gölgenin sanatsal anlamda çeşitli kullanım teknikleri iki temel başlık altında derlenmiştir.

Yazının devamını okumak için »

Batan balık

Farkedilmeden yitip giden güzelliklerden birine bir ağıt.

Büyük Tarabya Oteli, Emekli Sandığı tarafından 1966 yılında yaptırılmış. Mimarı Kadri Erdoğan. Hemen önündeki Tarabya belediye plajı da otelin kullanımına tahsis edilmiş. Buraya da bir plaj gazinosu yaptırılmış. Epeyce araştırdım ancak mimarının kim olduğunu öğrenemedim. Belki o da Kadri Bey’in işidir.

Gazino yıllar sonra bir restorana dönüştürülmüş.

Yazının devamını okumak için »

Bakraz Evleri

Yalıkavak, Bodrum’da Villa yerleşkesi. Tasarım: F. Malhan, 2005. Proje ekibi: C. Taşkent, N. Batırbaygil, D. Ak, A. Dağlaroğlu. Uygulama: Koleksiyon, 2006. Uygulama ekibi: S. Çiftçi, A.Şendil, O.Önol, Ş.Ersan, M.Çakan.

Fotoğraflar: Cemal Emden, 2007. Yazı: F.Malhan

WAF 2009- Barselona’da Dünya Mimarlık Festivali’nde “konut /çok amaçlı kullanım” dalında finalde yer aldı ve sergilendi.

English summary below… 

“Bir Bodrum Mahallesi” düşü ile tasarlanan bu yerleşim, sizlere kendiliğindenliğin, bulunmuşluğun, derlenmişliğin huzurunu, sıcaklığını yaşatacaktır.

Taş ve ahşap yapı ustalığının incelikleri ile kurgulanan mimari, Bodrum Evi duygusunu çağdaş bir plan anlayışıyla yaşama aktarmıştır. Bakraz Evleri, taş ve ahşap yapısı ile yazların serinliğini, kışların sıcaklığını korumakta, bizlere unutulmuş tadları anımsatmaktadır.

Yazının devamını okumak için »

Program değişikliği

Koleksiyon Contract & Office binası iç mekan yenileme çalışması. Tasarım: K. Malhan, C. Taşkent. Uygulama: Koleksiyon, 2010

Fotoğraflar: Tunç Suerdaş, 2010

WAF 2010- Barselona’da Dünya Mimarlık Festivali’nde iç mekan dalında finalde yer aldı ve sergilendi.

English summary below… 

Bina aslen terkedilmiş bir vinç fabrikası iken 1994 yılında Koleksiyon’un mobilya mağazası olarak yenilendi. 2000 yılında depreme karşı kapsamlı bir statik güçlendirme çalışmasına tabi tutuldu. 2009 yılında yönetim bu tarihe kadar “ev mobilyası” alanında hizmet vermiş olan binanın “kontratlı işler ve ofis” mağazası olarak yeniden düzenlenmesine karar verdi.

Yazının devamını okumak için »

Timeline (1.yy-21.yy)

Kültür, sanat, mimarlık alanlarında seçilmiş kilometre taşlarının, toplum ve uygarlık olayları ile paralelliğini kurmaya çalıştığım zaman çizelgesi.

Yazının devamını okumak için »

Benim Viyana’m

Eski memleketimi ziyaret etmeyi düşünen tanıdıklarım için hazırladığım gezi yazısı.. Enjoy! (2010)

Viyana’nın kentsel morfolojisi, merkezinde St. Stephan katedralinin bulunduğu ortaçağ kenti, bunu çevreleyen (yıkılan kent duvarlarının yerine yapılmış) tam bir daire oluşturan Ringstrasse -(yüzük/çember) caddesi, buna teğet geçen Tuna nehri ve Tuna’yı çap aksı kabul eden Gürtel (kemer) caddesi tarafından tanımlanır.

Yazının devamını okumak için »

Fitness

Viyana Güzel Sanatlar Akademisi Sömestr projesi, Prof. R.Lainer ile, 2003

Fitness center, modern kriterlere uygun şekilde ‘fit’ olmak isteyen modern insana hizmet verir. bunu, ona -modernitenin elinden aldığı- zamanı sağlayarak ve onu -modernitenin sebep olduğu- sıkıntılardan uzaklaştırarak yapar.

Yazının devamını okumak için »

Restore etmek

Görsel: Amsterdam Rijksmuseum’da 2010 tarihli bir restorasyon çalışması: “Ariadne on Naxos”, Girolamo dai Libri, 16th yy.

Orijinal yayın: Koleksiyon Blog, 12.05.2011

English version: Koleksiyon Blog UK

Restore etmek, değerli hocam Bülent Özer’in ifadesi ile “ihya etmek” veya kelime anlamı ile “eski haline getirmek”tir, aynı bir restoranda açlığımızı bastırdığımız, dolayısıyla eski kuvvetimize kavuştuğumuzda olduğu gibi.

Yazının devamını okumak için »

Sanatçı var mıdır?

Orijinal yayın: Koleksiyon Blog, 11.07.2011

English version: Koleksiyon Blog UK

Üniversitede bir proje dersinde sanatçılar için yaşama /çalışma alanları tasarlamamız istenmişti.

Sanatçıyı nasıl tanımlayabileceğimi düşündüm önce. Sahi ne yerdi, ne içerdi sanatçı? Nasıl görünürdü, alışkanlıkları neydi?.. Farkettim ki toplumdaki birçok ‘stereotype’ın (klişe) aksine, sanatçıyı bir kalıba oturtmak mümkün olmuyor.

Yazının devamını okumak için »