Kişisel Web Sitesi

PROJELER

Bakraz Evleri

Yalıkavak, Bodrum’da Villa yerleşkesi. Tasarım: F. Malhan, 2005. Proje ekibi: C. Taşkent, N. Batırbaygil, D. Ak, A. Dağlaroğlu. Uygulama: Koleksiyon, 2006. Uygulama ekibi: S. Çiftçi, A.Şendil, O.Önol, Ş.Ersan, M.Çakan.

Fotoğraflar: Cemal Emden, 2007. Yazı: F.Malhan

WAF 2009- Barselona’da Dünya Mimarlık Festivali’nde “konut /çok amaçlı kullanım” dalında finalde yer aldı ve sergilendi.

English summary below… 

“Bir Bodrum Mahallesi” düşü ile tasarlanan bu yerleşim, sizlere kendiliğindenliğin, bulunmuşluğun, derlenmişliğin huzurunu, sıcaklığını yaşatacaktır.

Taş ve ahşap yapı ustalığının incelikleri ile kurgulanan mimari, Bodrum Evi duygusunu çağdaş bir plan anlayışıyla yaşama aktarmıştır. Bakraz Evleri, taş ve ahşap yapısı ile yazların serinliğini, kışların sıcaklığını korumakta, bizlere unutulmuş tadları anımsatmaktadır.

(daha&helliip;)


Program değişikliği

Koleksiyon Contract & Office binası iç mekan yenileme çalışması. Tasarım: K. Malhan, C. Taşkent. Uygulama: Koleksiyon, 2010

Fotoğraflar: Tunç Suerdaş, 2010

WAF 2010- Barselona’da Dünya Mimarlık Festivali’nde iç mekan dalında finalde yer aldı ve sergilendi.

English summary below… 

Bina aslen terkedilmiş bir vinç fabrikası iken 1994 yılında Koleksiyon’un mobilya mağazası olarak yenilendi. 2000 yılında depreme karşı kapsamlı bir statik güçlendirme çalışmasına tabi tutuldu. 2009 yılında yönetim bu tarihe kadar “ev mobilyası” alanında hizmet vermiş olan binanın “kontratlı işler ve ofis” mağazası olarak yeniden düzenlenmesine karar verdi.

(daha&helliip;)


Timeline (1.yy-21.yy)

Kültür, sanat, mimarlık alanlarında seçilmiş kilometre taşlarının, toplum ve uygarlık olayları ile paralelliğini kurmaya çalıştığım zaman çizelgesi.

(daha&helliip;)


Fitness

Viyana Güzel Sanatlar Akademisi Sömestr projesi, Prof. R.Lainer ile, 2003

Fitness center, modern kriterlere uygun şekilde ‘fit’ olmak isteyen modern insana hizmet verir. bunu, ona -modernitenin elinden aldığı- zamanı sağlayarak ve onu -modernitenin sebep olduğu- sıkıntılardan uzaklaştırarak yapar.

(daha&helliip;)


Kentsel teraslar

Denizli Belediyesi hizmet binası ve çevresi mimari tasarım yarışması,  M. Akdağ ve T. Kukul ile, 2009   

KAVRAM 1: KENTSEL KİMLİK

Şehrin odak bir noktasında konumlanan hâlihazırdaki belediye binasının çevresiyle ilişkisi göz önünde bulundurularak buranın kamusal + kentsel bir bölge olarak düzenlenmesi tasarım kararını belirleyen ana etkendir. Bu amaçla tasarımın kütlesel organizasyonu kent meydanına açılan teraslar olarak oluşturulmuştur.

(daha&helliip;)


Kurgulanmış çelişki

Koleksiyon executive ofis mağaza yenileme işi, Sarıyer merkez kampüs, K. Malhan ile, 2008. Uygulama: Koleksiyon, 2008.

Mağazanın yenilenme ihtiyacı gündeme geldiğinde, işe eldeki hacmi zaman içerisinde yapılmış eklerinden arındırma ve sadeleştirme isteği ile başladık.

Uzun kanat boyunca süren asma kat, mağazaya belirli bir metrekare katkısı olmasına rağmen söküldü, böylece ortaya çıkan yükseklik hissi ve tavanın geometrik algısı mekansal zenginliği arttırmış oldu. Yeni düzenlemede zeminde düzenlenmiş bulunan kot farkları ortadan kaldırılarak, bunlara ait ekstra sirkülasyon alanları da sergileme amaçlı kullanıma sunuldu.

(daha&helliip;)


Sergilenen ve sahnelenen

Koleksiyon perakende satış mağazası, City’s AVM, Nişantaşı 

Tasarım: F. Malhan, C. Taşkent (Ocak 2008). Uygulama: YOOMS (Ocak 2008) (Mağaza kapanmıştır)

Mağazanın mimari kurgusu, alışveriş merkezinin tasarımsal bir zorunluluğundan dolayı mekanda var olan bir metrelik kot farkını kullanıma dönüştürme çabasının sonucudur.

İki farklı seviyedeki yüzey, antik bir teatral sahneleme yöntemi ile oturma yüksekliğindeki setler yoluyla birleştirilmiştir. Sözkonusu setler iç mekanın sürekliliğini sağlarken,  hem “izleyenler” hem de “izlenenler” için pratik birer platform oluşturmaktadır.

(daha&helliip;)


Boşluğu yeniden tanımlamak

Viyana Güzel Sanatlar Akademisi Diploma projesi, Prof. R.Lainer ile, 2004

FIU Bienal Miami Beach 2005, “Possible Futures” yarışmasında yarı finalde yer aldı.

English summary below…
Galata ve Pera 20. yüzyılın 2. yarısında büyük bir sosyal dönüşüm geçirdi. Gayrimüslim nüfusun %80’i çeşitli ekonomik ve politik nedenlerden dolayı bölgeyi terketti. Özellikle Galata’da boşalan 19. yüzyıl batılı tarzda inşa edilmiş binalara Anadolu’dan gelen göçmenler yerleşti. Zamanla endüstriyel faaliyetler artarken burası bir konut bölgesi olma özelligini yitirdi. Birçok bina bakımsızlık ve uyumsuz yeni fonksiyonlar sebebiyle harap oldu, bazıları ise çoktan yıkıldı. Bölgede halen ticari ve endüstriyel faaliyetler hakim ancak son zamanlarda tarihi ve kültürel potansiyelin daha iyi kullanılması yönünde yeni bir eğilim var. 

(daha&helliip;)