Kişisel Web Sitesi

YAZILAR

Mutluluğu Tasarlamak


XXI Dergisi Tem-Ağu 2016

Kökeni sırasıyla eski Yunanca “pater” (baba), eski Latince “patronus” ve eski Fransızca “patron” kelimelerinden gelen “pattern” kelimesi 14. yüzyılın başlarında daha çok “şablon”, “kalıp” ve “taklit edilen şey” anlamlarında kullanılırken 15. yüzyılda “davranış modeli”, “biçim düzeni”, “örnek” gibi karşılıkları da kapsamına almaya başlıyor.

(daha&helliip;)


Bir ifade yöntemi olarak gölge

Viyana Güzel Sanatlar Akademisi, Mekan ilişkileri – Kilise yapıları dersi dönem ödevi, Prof E. Samsonow ile, 2003

Gölge, sanatçılar için canlandırmalara ve kompozisyonlara gerçekçilik katmasının yanısıra, felsefi ve duygusal anlamları açısından da önemli bir araç olagelmiştir. Bu yazıda gölgenin sanatsal anlamda çeşitli kullanım teknikleri iki temel başlık altında derlenmiştir.

(daha&helliip;)


Batan balık

Farkedilmeden yitip giden güzelliklerden birine bir ağıt.

Büyük Tarabya Oteli, Emekli Sandığı tarafından 1966 yılında yaptırılmış. Mimarı Kadri Erdoğan. Hemen önündeki Tarabya belediye plajı da otelin kullanımına tahsis edilmiş. Buraya da bir plaj gazinosu yaptırılmış. Epeyce araştırdım ancak mimarının kim olduğunu öğrenemedim. Belki o da Kadri Bey’in işidir.

Gazino yıllar sonra bir restorana dönüştürülmüş.

(daha&helliip;)


Benim Viyana’m

Eski memleketimi ziyaret etmeyi düşünen tanıdıklarım için hazırladığım gezi yazısı.. Enjoy! (2010)

Viyana’nın kentsel morfolojisi, merkezinde St. Stephan katedralinin bulunduğu ortaçağ kenti, bunu çevreleyen (yıkılan kent duvarlarının yerine yapılmış) tam bir daire oluşturan Ringstrasse -(yüzük/çember) caddesi, buna teğet geçen Tuna nehri ve Tuna’yı çap aksı kabul eden Gürtel (kemer) caddesi tarafından tanımlanır.

(daha&helliip;)


Restore etmek

Görsel: Amsterdam Rijksmuseum’da 2010 tarihli bir restorasyon çalışması: “Ariadne on Naxos”, Girolamo dai Libri, 16th yy.

Orijinal yayın: Koleksiyon Blog, 12.05.2011

English version: Koleksiyon Blog UK

Restore etmek, değerli hocam Bülent Özer’in ifadesi ile “ihya etmek” veya kelime anlamı ile “eski haline getirmek”tir, aynı bir restoranda açlığımızı bastırdığımız, dolayısıyla eski kuvvetimize kavuştuğumuzda olduğu gibi.

(daha&helliip;)


Sanatçı var mıdır?

Orijinal yayın: Koleksiyon Blog, 11.07.2011

English version: Koleksiyon Blog UK

Üniversitede bir proje dersinde sanatçılar için yaşama /çalışma alanları tasarlamamız istenmişti.

Sanatçıyı nasıl tanımlayabileceğimi düşündüm önce. Sahi ne yerdi, ne içerdi sanatçı? Nasıl görünürdü, alışkanlıkları neydi?.. Farkettim ki toplumdaki birçok ‘stereotype’ın (klişe) aksine, sanatçıyı bir kalıba oturtmak mümkün olmuyor.

(daha&helliip;)


Ne fazlası ne azı

Görsel: C. Taşkent, “more or less –no more no less”, floresan yazı, 2009

Orijinal yayın: Koleksiyon Blog, 19.10.2010

English version: Koleksiyon Blog UK

“Şimdi hangi stilde inşa etmeliyiz?”

Mimar Heinrich Hübsch’ün 19. yüzyılın başında ortaya attığı bu soru çok anlamlıydı. Doğru ya, o güne kadar kimsenin böyle bir sıkıntısı yoktu. -Hangi çağdayız? –Gotik.. güzel, gelsin uçan payandalar, sivri kemerler.. Barok mu dediniz? Ver elini heykelsi formlar, bezemeler. Oysa artık hiç birşey eskisi gibi değildi.

(daha&helliip;)


Toplu konutta “demokratikleştirme” arayışı

Yapı Dergisi 327. sayısı, Şubat 2009

English summary below… 

Avrupa’da endüstri devrimi sonrası büyük kentler, kırsal alandan gelen büyük göç yükü karşısında bocaladılar. İlerigörüşlü olmayan çözümler yetersiz kalırken, çalışan kesim sağlıksız hayat koşullarına mahkum edildi. Özellikle savaş döneminde ciddi boyutlara ulaşan toplu konut sorunu üzerinde yeni arayışlara gidildi. Yazıda “bahçe-şehir”den “anıtsal süper-bloklar”a kadar toplu konuta yüklenen manifestal anlamlar gözden geçirilirken,  bugün olağan kabul ettiğimiz ancak o zaman için devrimsel nitelik taşıyan eşitlikçi fikirlerin “mimarları”na “prometyen” bir vasıf yakıştırılıyor.

(daha&helliip;)


Tarlabaşı sergisi hakkında

2008

Tarlabaşı için yapılan çalışmaların belirli bir şeffaflık anlayışı içinde halka sunulması gerçekten olumlu bir yaklaşım. Proje büyük bir emek ve belli ki özverili bir çalışma sonucu ortaya çıkmış. Bölge tarihi sosyolojik açıdan incelenmiş, planlama, inşaat ve sonraki aşamalarda burada yaşayan insanların selameti için bir takım çözümler önerilmiş.

Ancak şık grafik tasarımlı sunumlarda vaat edilen, çamaşır iplerinden ve meyve kasalarından arındırılmış, steril ve güneşli sokakların bana düşündürdüklerini sizlerle paylaşmak istiyorum.

(daha&helliip;)