Kişisel Web Sitesi

Program değişikliği

Koleksiyon Contract & Office binası iç mekan yenileme çalışması. Tasarım: K. Malhan, C. Taşkent. Uygulama: Koleksiyon, 2010

Fotoğraflar: Tunç Suerdaş, 2010

WAF 2010- Barselona’da Dünya Mimarlık Festivali’nde iç mekan dalında finalde yer aldı ve sergilendi.

English summary below… 

Bina aslen terkedilmiş bir vinç fabrikası iken 1994 yılında Koleksiyon’un mobilya mağazası olarak yenilendi. 2000 yılında depreme karşı kapsamlı bir statik güçlendirme çalışmasına tabi tutuldu. 2009 yılında yönetim bu tarihe kadar “ev mobilyası” alanında hizmet vermiş olan binanın “kontratlı işler ve ofis” mağazası olarak yeniden düzenlenmesine karar verdi.

Yapının yalnızca bir mağaza değil aynı zamanda mimarları, endüstriyel tasarımcıları, mühendisleri, yöneticileri, satış görevlilerini ve müşterileri aynı çatı altında toplayacak bir mekan olmasını öngören yeni bir program önerdik.

Bu durum, konuklarımıza kendi tasarladığımız, temsil ettiğimiz mobilyalarla çalıştığımızı görebilmeleri için bir fırsat yaratacaktı. Diğer yandan da biz tasarımcılara kullanıcılarla doğrudan bağlantı kurma, satış personelinden görüş alma ve yeni gelen ürünler hakkındaki bilgilerimizi güncel tutma şansını verecekti.

 

 

Birinci müdahale: hacimsel

Mekan tasarımı bazı durumlarda “inşa edilen” ve “eklenen”lerden çok “elenen” ve “sakınılan”lar ile ilgilidir.

Halihazırdaki bölücü duvarlardan ve farklı yükseklikteki platformlardan arındırdık, böylece şeffaf ve esnek mekanlar elde ettik. Nadiren kullanılan bir merdivenin iptali sayesinde daha fazla sergi alanı ve dış mekanla daha çok görsel bağlantı sağladık. Servis asansörü mekana entegre edildi ve ziyaretçilerin kullanımına uygun hale getirildi. Ayrıca girişi ve tuvaletleri herkes tarafından erişilebilecek şekilde düzenledik.

 İkinci müdahale: malzemeler

Zemin önceden farklı malzemelerin kombinasyonundan oluşuyordu: parke, MDF, beton, çelik, taş ve halı! Giriş katının tamamını sertleştirilmiş betonla, diğer katları ise laminat parke ile kapladık, bu sayede mekanı görsel anlamda sadeleştirmiş olduk. Çelik kolon ve korkuluklar aslen beyaz renkli idi, bunları da koyu griye boyayarak algısal olarak geri planda kalmalarını sağladık.

Müşterilerin kendi ofis mekanlarını burada tekrar yaratmaya çalışmadık. Bunun yerine mobilyaları neredeyse “doğa üstü” bir bağlamda sunmayı, böylece onlara ürünleri mekandan soyutlayarak doğrudan ilişki kurma imkanını vermeyi amaçladık. Sade -beyaz- bir arka plan yerine beton paneller kullanarak, mobilyaların ince detayları ile kontrast yaratan endüstriyel, ham (tamamlanmamış) bir fon oluşturduk.

 

 

Üçüncü müdahale: yerleşim

Esnek mekanlar  tasarımcılara, yöneticilere ve ürünlere organizasyonel yeniliklere göre rahatlıkla yer değiştirebilme imkanını veriyor.

Girişte zengin bir içeriği olan dev bir kütüphanenin yanıbaşında küçük iş görüşmeleri, bekleme, sohbet ve okuma gibi aktiviteler için geleneksel düzende ancak çağdaş bir oturma grubu yer alıyor. Boşluklu depo üniteleri ve yüksek sırtlı kanepeler gibi özel tasarımlı mobilyalar, üst katlarda çalışan personelin mahremiyeti kadar mağaza ile olan ilişkisini de güvenceye alıyor.

En üst katta hareketli tekstil perdelerle çevrelenmiş, değişen ihtiyaçlara cevap verebilecek kapasitede bir konferans alanı ve kendi bahçemizin ürünlerinin de sunulduğu bir kafeterya bulunuyor. Ağır yük tipi kablo tavaları ve ciddi anlamda enerji tasarrufu sağlayan LED spotlarla donatılmış olan mekanın her yeri, çağdaş tasarım ürünü mobilyalar kadar sanat eserleri ve projeler için de sergileme alanı olarak kullanılabiliyor.

 

 

Change of program

Koleksiyon Contract & Office building interior design. Design: K. Malhan, C. Taşkent. Application: Koleksiyon, 2010

Photographs: Tunç Suerdaş, 2010

WAF 2010 -World Architecture Festival, Barcelona, shortlisted under the category for “interiors and fit-out”.

The building was originally an abandoned crane factory which was converted into Koleksiyon’s furniture showroom in 1994. It faced comprehensive reinforcement works aganist earthquake forces in 2000. In 2009 year the management decided to rearrange the building which until then served in the area of “home furniture” as a “contract & office” showroom.

We proposed a new program which foresaw the building not merely as a showroom but at the same time a space for bringing architects, industrial designers, engineers, managers, sales personnel and customers under one roof.

This allowed for customers to see that we are working and enjoying the products we design or represent. At the other hand it gave us designers a chance to connect directly with users, get feedback from sales persons and keep us updated on new furniture on display.

 

 

First intervention: spatial

Interior design has in some cases more to do with what has been “eliminated” or “prevented” rather than that is “added”or “built”. 

We got rid of existing partitioning walls and platforms with different heights, thus obtained clear and flexible spaces. Through elimination of one scarcely used staircase we obtained more display space and better visual link with outside. The service lift was integrated into the showroom and was upgraded for visitors’ use. We also modified the entrance and WCs for accessibility.

Second intervention: materials

Floors previously consisted of a combination of various materials: parquet, MDF, concrete, steel, stone and carpet! We covered the whole entrance floor with polished concrete, others with laminate planks thus obtaining clarity of perception. Steel columns and railings were originally painted white, we changed them to dark gray thus setting them back in context.

We have not tried to recreate the customers’ own office space. Instead we aimed to present the furniture in an almost “unnatural” setting so as to let them identify themselves directly with the products. Instead of using a neutral –white- background we used concrete sprayed panels which run along the back wall to form an industrial, raw (unfinished) setting which contrasts with the finely detailed new furniture. 

Third intervention: layout

Flexible spaces give the opportunity for designers, managers and products to easily be relocated according to organizational changes.

Directly on the entrance, next to a giant library with a rich content, there is a contemporary seating group in traditional setting for activities such as small meetings, waiting, conversation  and reading. Specially designed furniture such as hovering storage units and sofas with high backing secure the intimacy as well as the relation of the working personnel on the upper floors with the showroom.

There is a conference space on the third floor surrounded by flexible textile separators with a capacity to meet differing needs and a cafeteria serving fresh products from our garden as among others. Equipped with heavy duty cable trays and LED spots (which save a great deal of energy), virtually everywhere in the building can be used to display artwork and projects as well as contemporary design furniture.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir