Kişisel Web Sitesi

GÜNCEL

Ne fazlası ne azı

Görsel: C. Taşkent, “more or less –no more no less”, floresan yazı, 2009

Orijinal yayın: Koleksiyon Blog, 19.10.2010

English version: Koleksiyon Blog UK

“Şimdi hangi stilde inşa etmeliyiz?”

Mimar Heinrich Hübsch’ün 19. yüzyılın başında ortaya attığı bu soru çok anlamlıydı. Doğru ya, o güne kadar kimsenin böyle bir sıkıntısı yoktu. -Hangi çağdayız? –Gotik.. güzel, gelsin uçan payandalar, sivri kemerler.. Barok mu dediniz? Ver elini heykelsi formlar, bezemeler. Oysa artık hiç birşey eskisi gibi değildi.

Yazının devamını okumak için »

The Band

Fotoğraf: M. Akan Özkan, 2015

Grubu 2010 yılında kurduk. Blues, rock, funk tarzlarında sevdiğimiz parçaları yorumluyoruz. Son 5 yıldır Kum Saati Blues & Jazz Club’da sahne alıyoruz.

Yazının devamını okumak için »

Toplu konutta “demokratikleştirme” arayışı

Yapı Dergisi 327. sayısı, Şubat 2009

English summary below… 

Avrupa’da endüstri devrimi sonrası büyük kentler, kırsal alandan gelen büyük göç yükü karşısında bocaladılar. İlerigörüşlü olmayan çözümler yetersiz kalırken, çalışan kesim sağlıksız hayat koşullarına mahkum edildi. Özellikle savaş döneminde ciddi boyutlara ulaşan toplu konut sorunu üzerinde yeni arayışlara gidildi. Yazıda “bahçe-şehir”den “anıtsal süper-bloklar”a kadar toplu konuta yüklenen manifestal anlamlar gözden geçirilirken,  bugün olağan kabul ettiğimiz ancak o zaman için devrimsel nitelik taşıyan eşitlikçi fikirlerin “mimarları”na “prometyen” bir vasıf yakıştırılıyor.

Yazının devamını okumak için »

Kentsel teraslar

Denizli Belediyesi hizmet binası ve çevresi mimari tasarım yarışması,  M. Akdağ ve T. Kukul ile, 2009   

KAVRAM 1: KENTSEL KİMLİK

Şehrin odak bir noktasında konumlanan hâlihazırdaki belediye binasının çevresiyle ilişkisi göz önünde bulundurularak buranın kamusal + kentsel bir bölge olarak düzenlenmesi tasarım kararını belirleyen ana etkendir. Bu amaçla tasarımın kütlesel organizasyonu kent meydanına açılan teraslar olarak oluşturulmuştur.

Yazının devamını okumak için »

Kurgulanmış çelişki

Koleksiyon executive ofis mağaza yenileme işi, Sarıyer merkez kampüs, K. Malhan ile, 2008. Uygulama: Koleksiyon, 2008.

Mağazanın yenilenme ihtiyacı gündeme geldiğinde, işe eldeki hacmi zaman içerisinde yapılmış eklerinden arındırma ve sadeleştirme isteği ile başladık.

Uzun kanat boyunca süren asma kat, mağazaya belirli bir metrekare katkısı olmasına rağmen söküldü, böylece ortaya çıkan yükseklik hissi ve tavanın geometrik algısı mekansal zenginliği arttırmış oldu. Yeni düzenlemede zeminde düzenlenmiş bulunan kot farkları ortadan kaldırılarak, bunlara ait ekstra sirkülasyon alanları da sergileme amaçlı kullanıma sunuldu.

Yazının devamını okumak için »

Sergilenen ve sahnelenen

Koleksiyon perakende satış mağazası, City’s AVM, Nişantaşı 

Tasarım: F. Malhan, C. Taşkent (Ocak 2008). Uygulama: YOOMS (Ocak 2008) (Mağaza kapanmıştır)

Mağazanın mimari kurgusu, alışveriş merkezinin tasarımsal bir zorunluluğundan dolayı mekanda var olan bir metrelik kot farkını kullanıma dönüştürme çabasının sonucudur.

İki farklı seviyedeki yüzey, antik bir teatral sahneleme yöntemi ile oturma yüksekliğindeki setler yoluyla birleştirilmiştir. Sözkonusu setler iç mekanın sürekliliğini sağlarken,  hem “izleyenler” hem de “izlenenler” için pratik birer platform oluşturmaktadır.

Yazının devamını okumak için »

Tarlabaşı sergisi hakkında

2008

Tarlabaşı için yapılan çalışmaların belirli bir şeffaflık anlayışı içinde halka sunulması gerçekten olumlu bir yaklaşım. Proje büyük bir emek ve belli ki özverili bir çalışma sonucu ortaya çıkmış. Bölge tarihi sosyolojik açıdan incelenmiş, planlama, inşaat ve sonraki aşamalarda burada yaşayan insanların selameti için bir takım çözümler önerilmiş.

Ancak şık grafik tasarımlı sunumlarda vaat edilen, çamaşır iplerinden ve meyve kasalarından arındırılmış, steril ve güneşli sokakların bana düşündürdüklerini sizlerle paylaşmak istiyorum.

Yazının devamını okumak için »

Boşluğu yeniden tanımlamak

Viyana Güzel Sanatlar Akademisi Diploma projesi, Prof. R.Lainer ile, 2004

FIU Bienal Miami Beach 2005, “Possible Futures” yarışmasında yarı finalde yer aldı.

English summary below…
Galata ve Pera 20. yüzyılın 2. yarısında büyük bir sosyal dönüşüm geçirdi. Gayrimüslim nüfusun %80’i çeşitli ekonomik ve politik nedenlerden dolayı bölgeyi terketti. Özellikle Galata’da boşalan 19. yüzyıl batılı tarzda inşa edilmiş binalara Anadolu’dan gelen göçmenler yerleşti. Zamanla endüstriyel faaliyetler artarken burası bir konut bölgesi olma özelligini yitirdi. Birçok bina bakımsızlık ve uyumsuz yeni fonksiyonlar sebebiyle harap oldu, bazıları ise çoktan yıkıldı. Bölgede halen ticari ve endüstriyel faaliyetler hakim ancak son zamanlarda tarihi ve kültürel potansiyelin daha iyi kullanılması yönünde yeni bir eğilim var. 

Yazının devamını okumak için »

Can Taşkent

 

1975 Yılında İstanbul’da doğdu. Lise eğitimini Kadıköy Anadolu Lisesi’nde, lisans eğitimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde, yüksek lisans eğitimini Viyana Güzel Sanatlar Akademisi’nde tamamladı. İstanbul ve Viyana’da çeşitli ofislerde çalıştı. Halen 2005 yılında Bodrum Bakraz Evleri projesi için katıldığı Koleksiyon Mobilya Sanayi A.Ş.’de mimari projelerin tasarım ve uygulama aşamalarında görev yapmaktadır.

Born in 1975 in Istanbul. Graduated from Kadıköy Anatolian High School, Mimar Sinan University of Fine Arts and Academy of Fine Arts in Vienna. Worked in several offices in Istanbul and Vienna. Currently takes part in design and construction of  architectural projects at Koleksiyon Mobilya Sanayi A.Ş. where he started working for Bakraz Houses, Bodrum in 2005.

 

İletişim adresi:

taskent@taskent.net

 

İlgili web sayfaları:

https://twitter.com/#!/cantaskent

http://www.arkiv.com.tr/m9526-can-taskent.html

http://www.santiyeciler.com/Santiyeciler/Detay.aspx?SantiyeciNo=2148